ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ „РЕГАТА ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС 2023“

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ
„РЕГАТА ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС 2023“
22–25.06.2023 г.

1. ПРОЯВА
Tрадиционната регата “Черноморец Бургас” 2023 ще се проведе в класове: Оптимист; ILCA4; ILCA6; 420; 470 и Фин, в акваторията на Бургаския залив, гр. Бургас, в периода 22-25.06.2023 г.

2. ОРГАНИЗАТОР
Проявата се организира от Яхтклуб „Черноморец Бургас” и Община Бургас.

3. ПРАВИЛА
3.1. Регата “Черноморец Бургас 2023” ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство World Sailing(RSS) 2021 – 2024, правилата на съответните класовете, Наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на промените направени в Състезателните инструкции), от Състезателните инструкции на проявата, както и актуалните Заповеди на Министъра на младежта и спорт (и съгласувани с Министъра на здравеопазването във връзка с COVID 19).
3.2. Ще се прилага Приложение P от Състезателните правила по ветроходство World Sailing 2021 – 2024 (RSS).
4. КАТЕГОРИЯ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ
Проявата е определена като категория C в съответствие с Кодекса на World Sailing за рекламиране. Всички лодки са длъжни да поставят рекламни материали на официалния спонсор на проявата по искане на Организатора на проявата.

5. ЗАЯВКИ И СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
5.1. Лодка може да бъде заявена, като извърши регистрация по интернет, съответно на посочения e–mail. Могат да се използват бланки от сайта на федерацията – Организация/документи/организация на регати/формуляр провеждане на регати/entry forms (dinghies).
5.2. Право на участие имат състезатели, отговарящи на т. 5 от Наредбата на БФВ за провеждане на националните първенства и регатите по ветроходство.
5.3. Заявките трябва да бъдат подадени не по-късно от 10:00 часа на 23.06.2023г. по електронен път или в Регатния офис в обявените в поканата дни.

6. ОБМЕР
6.1. Всички лодки могат да бъдат обмерени за съответствие с класните им правила.
6.2. Всички лодки от клас Оптимист трябва да притежават валидно мерително свидетелство.
6.3. При липсата на мерително свидетелство, състезателите и/или техните треньори трябва да попълнят декларация за съответствие с класните правила.

7. КЛАСОВЕ
Клас: Оптимист
Клас: ILCA4
Клас: ILCA6
Клас: 420
Клас: 470
Клас: Фин
8. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН И СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ
8.1. Състезателният полигон ще бъде в Бургаския залив пред Мостика на гр. Бургас.
8.2. Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на проявата.

9. ПРОГРАМА
Програмата на проявата ще бъде както следва:

Четвъртък 22.06.2023 г.
12:00 – 18:00 Пристигане, обмер и заявяване

Петък 23.06.2023 г.
8:00 – 10:00 Краен срок за обмер и приемане на заявките
10:30 Техническа конференция
11:30 Откриване на регатата
13:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

Събота 24.06.2023 г.
11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки
16:30 In-port race – Специална демонстративна гонка за клас Оптимист

Неделя 25.06.2023 г.
11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

16.30 Закриване *Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на резултатите – награждаване на победителите и закриване на Регатата.

Предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15:30 часа в последния състезателен ден.

10. КЛАСИРАНЕ
Ще се прилага Минималната система на класиране, съгласно Състезателните правила по ветроходство 2021 – 2024 (RSS).

11. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ
Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa на регатата от 12:00 часа на 22.06.2023г.

12. АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ
Ще се прилага правило RRS 44.1 и RRS 44.2 – Наказание „Две завъртания“. Лодка, която е изпълнила наказание по RRS 31.2, RRS 44.1 или се е оттеглила трябва да попълни съответен формуляр в офиса на регатата преди края на протестното време.

13. НАГРАДИ
Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето място в отделните класове и възрастови групи на проявата.

14. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ
Информация за социалните прояви ще бъде качвана на фейсбук страницата и сайта на клуба – http://www.chernomorets-bs.org/.

15. ЗАСТРАХОВКА
Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието.

16. ОТГОВОРНОСТ
16.1. Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.
16.2. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или в морето по време на участие или вследствие на участие в проявата.
16.3. Всички участници в проявата са задължени да спазват актуалните Заповеди на Министъра на младежта и спорт (и съгласувани с Министъра на здравеопазването) във връзка с COVID 19, които ще бъдат в сила по време на проявата.

17. НАСТАНЯВАНЕ
http://www.hotelavenue.info/ хотел Авеню – Бургас – 056/521 015; 056/521 418; 0886 643333

18. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ
С подаване на заявката за участие в регата “Черноморец Бургас 2023”, всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора на проявата за вечни времена правата да заснема, използва и показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на съответните състезатели.
19. ИНФОРМАЦИЯ
По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис.
20. РЕЗУЛТАТИ
Резултатите ще бъдат огласявани възможно най-бързо след гонките за деня на http://www.chernomorets-bs.org/.

ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”
Web: www.chernomorets-bs.org
E-mail: chernomorec_yachtmen@abv.bg
Tel. :+359 887 610 762 Зорница Ганева – секретар.

Изтегли тук: NOR_regatta_Chernomorec_2023

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *