ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ  „РЕГАТА  ЧЕРНОМОРЕЦ  БУРГАС 2021“

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

 „РЕГАТА  ЧЕРНОМОРЕЦ  БУРГАС 2021“

24–27.06.2021 г.

 

  1. ПРОЯВА

Tрадиционната регата “Черноморец Бургас” 2021 ще се проведе в класове: Оптимист; Лазер 4.7; Лазер Радиал; 420; 470 и Фин, в акваторията на Бургаския  залив – гр. Бургас, в  периода  24-27.06.2021 г.

  1. ОРГАНИЗАТОР

Проявата се организира от Яхтклуб „Черноморец Бургас” и Община Бургас.

  1. ПРАВИЛА :

3.1.          Регата “Черноморец Бургас 2021” ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство World Sailing(RSS) 2021 – 2024, правилата на съответните класовете, Наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на промените направени в Състезателните инструкции), от Състезателните инструкции на проявата, както и актуалните Заповеди на Министъра на младежта и спорт (и съгласувани с Министъра на здравеопазването във връзка с COVID 19 ).

3.2.          Ще се прилага Приложение P от Състезателните правила по ветроходство World Sailing 2021 – 2024 (RSS).

 4. КАТЕГОРИЯ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ

Проявата е определена като категория C в съответствие с Кодекса на World Sailing за рекламиране. Всички лодки са длъжни да поставят рекламни материали на официалния спонсор на проявата по искане на Организатора на проявата.

5. ЗАЯВКИ И СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ

5.1.          Лодка може да бъде заявена, като извърши регистрация по интернет, съответно на посочения  e–mail. Могат да се използват бланки от сайта на федерацията – Организация/документи/организация на регати/формуляр провеждане на регати/entry forms (dinghies).

5.2.          Право на участие имат състезатели, отговарящи на т. 5 от Наредбата на БФВ за провеждане на националните първенства и регатите по ветроходство.

5.3.          Заявките трябва да бъдат подадени не по-късно от 10:00 часа на 25.06.2021г. по електронен път или в Регатния офис в обявените в поканата дни.

6. ОБМЕР

6.1.          Всички лодки  могат да бъдат обмерени за съответствие с класните им правила.

6.2.          Всички лодки от клас Оптимист трябва да притежават валидно мерително свидетелство.

6.3.          При липсата на мерително свидетелство, състезателите и/или техните треньори трябва да попълнят декларация за съответствие с класните правила.

7. КЛАСОВЕ

Клас: Оптимист

Клас: Лазер 4.7

Клас: Лазер Радиал

Клас: 420                                          

Клас: 470                                          

Клас: Фин                                                                                    

8. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН И СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ

8.1.          Състезателният полигон ще бъде в Бургаския залив пред Мостика на гр. Бургас.

8.2.          Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на проявата.

 9. ПРОГРАМА

Програмата на проявата ще бъде както следва:

 

Четвъртък 24.06.2021 г.

12:00 – 18:00                                        Пристигане, обмер и заявяване

              

Петък  25.06.2021  г.

8:00 – 10:00                                           Краен срок за обмер и приемане на заявките

10:30                                                       Техническа конференция

11:30                                                       Откриване на регатата

13:00 (старт на първа гонка за деня)              Гонки

 

Събота 26.06.2021  г.

11:00 (старт на първа гонка за деня)              Гонки

16:30                                                                In-port race – Специална демонстративна гонка за клас                                                                                                                     Оптимист

 

Неделя  27.06.2021  г.

11:00 (старт на първа гонка за деня)              Гонки

 

16.30  Закриване *Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на резултатите – награждаване на победителите и закриване на Регатата.

 

Предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15:30 часа в последния състезателен ден.

10. КЛАСИРАНЕ

Ще се прилага Минималната система на класиране, съгласно Състезателните правила по ветроходство 2021 – 2024 (RSS).

 11. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa на регатата от 12:00 часа на 24.06.2021г.

12. АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ

Ще се прилага правило RRS 44.1 и RRS 44.2 – Наказание „Две завъртания“. Лодка, която е изпълнила наказание по RRS 31.2, RRS 44.1 или се е оттеглила трябва да попълни съответен формуляр в офиса на регатата преди края на протестното време.

13. НАГРАДИ

Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето място в отделните класове и възрастови групи на проявата.

14. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ

Информация за социалните прояви ще бъде качвана на фейсбук страницата и сайта на клуба – http://www.chernomoretsbs.org/.

15. ЗАСТРАХОВКА

Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието.

16. ОТГОВОРНОСТ

16.1.        Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.

16.2.        Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или в морето по време на участие или вследствие на участие в проявата.

16.3.        Всички участници в проявата са задължени да спазват актуалните Заповеди на Министъра на младежта и спорт (и съгласувани с Министъра на здравеопазването) във връзка с COVID 19, които ще бъдат в сила по време на проявата.

17.  Настаняване

http://www.hotelavenue.info/  хотел Авеню – Бургас056/521 015;  056/521 418; 0886 643333 

18. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ

С подаване на заявката за участие в регата “Черноморец Бургас  2021”, всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора на проявата за вечни времена правата да заснема, използва и показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на съответните състезатели.

19. ИНФОРМАЦИЯ

По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис.

20. РЕЗУЛТАТИ

Резултатите ще бъдат огласявани възможно най-бързо след гонките за деня на http://www.chernomorets-bs.org/.

 

ЯХТКЛУБ  „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”
Web: www.chernomorets-bs.org 
E-mail: chernomorec_yachtmen@abv.bg

Tel. :  +359 887 610 762  Зорница  Ганева секретар.

Изтегли тук: NOR_regatta_Chernomorec_2021 (1)

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *