Успешен страт на ветроходния сезон с Регата „Черноморец Бургас“ 2020

С тържествено награждаване на победителите, приключи ежегодната Регата „Черноморец Бургас“2020. Официални гости на церемонията по закриването бяха Йордан Георгиев – Председател на постоянната комисия по Спорт, деца и младежки дейности[…]

Read more