ПРОЕКТ НА ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”

ПРОЕКТ НА ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”

КЛУБЪТ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”, НАПРАВЛЕНИЕ „НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВИД СПОРТ”, Договор ¹ 36-00-63/29.01.2015 ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е:[…]

Read more
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЯХТ КЛУБ "ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС

Проект на ММС 2014 – успешен финал

Успешно приключи проектът (¹36-00-218/19.02.2014) реализиран от Яхтклуб „Черноморец Бургас“ по Програма „Спорт за децата в свободното време“ на Министерството на младежта и спорта. Програмата беше в направление „Спортни занимания през ваканциите“. Яхтклуб „Черноморец Бургас“[…]

Read more
РЕГАТА “POSEIDON KALIAKRIA CUP“ 2014

ГОЛЯМ УСПЕХ НА МЕЖДУНАРОДНАТА РЕГАТА “POSEIDON KALIAKRIA CUP“ 2014

Екипажите на киловите лодки от ЯК „ЧЕРНОМОРЕЦ Бургас” се завърнаха вчера от най- голямата провеждана до този момент регата по Българското и Румънско Черноморие от 11.06. до 15.06.2014 г. Регата[…]

Read more