ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „МОРСКИ ДОМ”

Яхтклуб „Черноморец Бургас” стартира дарителска кампания във връзка със закупуване на ново обзавеждане и оборудване на новата сграда на яхтклуба. Всички, които се чувстват ангажирани с идеята и имат възможност[…]

Read more
ЗА ДЕЦАТА И СПОРТА

ЗА ДЕЦАТА И СПОРТА

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА НА ЯХТКЛУБ   „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС” ПО ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”, НАПРАВЛЕНИЕ „НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВИД СПОРТ”,    Договор ¹ ¹36-00-63/29.01.2015[…]

Read more
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЯХТ КЛУБ "ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО „ОЛИМПИЙСКИ КЛАСОВЕ“ ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ ДП „ОЛИМПИЙСКИ КЛАСОВЕ“ 2015 27.08.2015  –  30.08.2015 г. – гр. Бургас ПРОЯВА             ДП „ОЛИМПИЙСКИ КЛАСОВЕ“ 2015 ще  се проведе в класовете: Фин, Лазер Стандарт, Лазер Радиал,[…]

Read more