ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „МОРСКИ ДОМ”

Яхтклуб „Черноморец Бургас” стартира дарителска кампания във връзка със закупуване на ново обзавеждане и оборудване на новата сграда на яхтклуба. Всички, които се чувстват ангажирани с идеята и имат възможност[…]

Read more