СТАРТИРА ПРОЕКТ НА ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС” 2016

ПРОЕКТ НА ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС” ПО ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ” НАПРАВЛЕНИЕ „НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВИД СПОРТ” (Договор ¹ 36-00-143/12,02,2016) ОСНОВНА ЦЕЛ:[…]

Read more