Общо събрание на Яхтклуб Черноморец Бургас

Съобщение за свикване на Общо събрание

 Уважаеми дами и господа, УС взе Решение, съгласно чл.21 от Устава на сдружението, за свикване на Общо събрание на Яхтклуб „Черноморец Бургас“ , което да се проведе на 26.03.2024г. от 17:00ч. в заседателната зала на ЯК „Черноморец Бургас в Пристанище Бургас, при следния дневен ред:

 1./ Отчетен доклад за дейността на УС и КС на „ЯХТКЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС“ за 2023год.

2./ Приемане на годишния финансов отчет на „ЯХТКЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС“ за 2023год.

3./ Приемане на на бюджета за 2024год. на „ЯХТКЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС“.

4./ Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС.

5./ Разни.

Регистрацията на членовете започва в 17:00ч. на 26.03.2024г. При липса на кворум, на основание чл.22 от Устава на сдружението, Общото събрание ще започне в 18:00ч. на същата дата и място и при същия дневен ред, независимо от представения брой членове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЯК „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС“

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *