ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ КАЙТСЪРФ РЕГАТА „BLACK SEA KITE CUP” 2023

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

КАЙТСЪРФ РЕГАТА „BLACK SEA KITE CUP” 2023

Яхтклуб „Черноморец Бургас”

23.08 – 25.08.2023 г., гр. БУРГАС

 1. ПРОЯВА

1.1. Кайтсърф регата “Black sea Kite Cup 2023” ще се проведе в акваторията на

Бургаския залив – Северен плаж Кайт зона ЯК „Черноморец Бургас”, от 23.08. –

25.08.2023 г.

 1. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Проявата се организира от Яхтклуб „Черноморец Бургас” и Община Бургас.

 1. ПРАВИЛА

3.1. Кайтсърф регата “Black sea Kite Cup 2023” ще се ръководи от: Състезателните

правила по ветроходство World Sailing (RSS) 2021 – 2024, правилата на съответните

класовете, Наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на промените

направени в Състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на

проявата.

3.2. Специално правило: Борд не може да изхвърля отпадъци във водата. Отпадъците

могат да се дават на помощните лодки и на съдийските лодки.

 1. КАТЕГОРИЯ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ

4.1. Проявата е определена като категория C в съответствие с Кодекса на ISAF за

рекламиране. Всички бордове са длъжни да поставят рекламни материали на

официалния спонсор на проявата по искане на Организатора на проявата.

 1. ЗАЯВКИ И СРОКОВЕ

5.1. Борд може да бъде заявен, като извърши регистрация по интернет, съответно на

посочения e–mail или пред организатора на проявата.

5.2. Право на участие имат състезатели, отговарящи на т.5 от Наредбата на БФВ за

провеждане на националните първенства и регатите по ветроходство. При своето

заявяване състезателите трябва да представят копие от актуална картотека и копие

на платежен документ за картотеката към БФВ.

5.3. Формулярите за заявки ще бъдат на разположение в офиса на регатата от

15:00ч. (до 18 ч.) на 24.08.2023г. и от 10.00 ч. на 25.08.2023г. Заявките трябва да бъдат

подадени не по- късно от 11:30 часа на 25.08.2023г.

 1. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН, СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ И ДИСЦИПЛИНИ

6.1. Състезателният полигон ще бъде в Бургаския залив пред плажа и моста гр.

Бургас.

12

6.2. Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да

бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на

проявата.

6.3 Състезанието ще се проведе в дисциплините

HYDROFOIL RACE, HYDROFOIL FREERIDE,

COURSE RACE- STRAPLESS, COURSE RACE- TWIN TIP,

HANG-TIME.

 1. ПРОГРАМА

Програмата на проявата ще бъде както следва:

Сряда, 23.08.2023 г.

15:00 – 18:00

Регистрация за участие – on-line или в регатния офис

Четвъртък, 24.08.2023 г.

10:00 – 12:00

Краен срок за приемане на заявките

12:00

Техническа конференция

13:00 (старт на първа гонка за деня)

Гонки: FOIL, COURSE RACE

Скокове Hang Time (според силата на

вятъра)

Петък 25.08.2023 г.

13:00 (старт на първа гонка за деня)

Гонки FOIL, COURSE RACE

Скокове Hang Time (според силата на

вятъра)

*Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на

резултатите – НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ и закриване на Регатата.

Предупредителен сигнал няма да бъде даван след 17:30 часа в последния

състезателен ден.

 1. КЛАСИРАНЕ

8.1. Ще се прилага Минималната система на класиране, съгласно Състезателните

правила по ветроходство 2021 – 2024 (RSS).

 1. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

9.1. Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa на

регатата от 10:00 часа на 24.08.2023 г.

 1. НАГРАДИ

10.1. Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето

място в проявата.11. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ

11.1. Информация за социалните прояви ще се постави на официалното табло за

съобщения.

 1. ЗАСТРАХОВКА

12.1. Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на

състезанието.

 1. ОТГОВОРНОСТ

13.1. Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.

13.2. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице,

свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и

неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или

в морето по време на участие или вследствие на участие в проявата.

 1. 14. НАСТАНЯВАНЕ

http://www.hotelavenue.info/ хотел Авеню – Бургас / 0886 643333

 1. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ

С подаване на заявката за участие в Кайтсърф регата “Black sea Kite Cup 2023”

всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора на

проявата за вечни времена правата да заснема, използва и показва по всяко време

и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др.,

включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи

изображения на съответните състезатели.

Яхтклуб «Черноморец Бургас»

E-mail: chernomorec_yachtmen@abv.bg

Живко Факирчев – 0887 17 55 55

Зорница Ганева – 0887 61 07 62

NOR_Kitesurf_Black.sea_2023

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *