Общо събрание на Яхтклуб Черноморец Бургас

Общо събрание на Яхтклуб Черноморец Бургас за 2023г.

Съобщение за свикване на Общо събрание

УС взе Решение, съгласно чл.21 от Устава на сдружението,. За провеждане на Общо събрание на Яхтклуб „Черноморец Бургас“ за 2023г., което да се проведе на 28.02.2023г. от 18:00ч. в заседателната зала на ЯК „Черноморец Бургас в Пристанище Бургас, при следния дневен ред:

1./ Отчетен доклад за дейността на УС и КС на „ЯХТКЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС“ за 2022год.
2./ Приемане на годишния финансов отчет на „ЯХТКЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС“ за 2022год.
3./ Приемане на на бюджета за 2023год на „ЯХТКЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС“.
4./ Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС.
5./ Разни.

Регистрацията на членовете започва в 18:00ч. на 28.02.2023г. При липса на кворум, на основание чл.22 от Устава на сдружението, Общото събрание ще започне в 19:00ч. на същата дата и място и при същия дневен ред, независимо от представения брой членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ЯК „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС“

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *