ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ „Регата Черноморец Бургас 2022”

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ „Регата Черноморец Бургас 2022”

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ
„РЕГАТА ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС 2022“
23–26.06.2022 г.
1.ПРОЯВА
Tрадиционната регата “Черноморец Бургас” 2022 ще се проведе в класове: Оптимист; ILCA 6; ILCA 4; 420; 470 и
Фин, в акваторията на Бургаския залив, гр. Бургас, в периода 23-26.06.2022 г.
2. ОРГАНИЗАТОР
Проявата се организира от Яхтклуб „Черноморец Бургас” и Община Бургас.
3. ПРАВИЛА :
3.1. Регата “Черноморец Бургас 2022” ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство World
Sailing(RSS) 2021 – 2024, правилата на съответните класовете, Наредбата на БФВ, Поканата за
състезание (с изключение на промените направени в Състезателните инструкции), от Състезателните
инструкции на проявата, както и актуалните Заповеди на Министъра на младежта и спорт (и
съгласувани с Министъра на здравеопазването във връзка с COVID 19).
3.2. Ще се прилага Приложение P от Състезателните правила по ветроходство World Sailing 2021 – 2024
(RSS).
4. КАТЕГОРИЯ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ
Проявата е определена като категория C в съответствие с Кодекса на World Sailing за рекламиране. Всички лодки
са длъжни да поставят рекламни материали на официалния спонсор на проявата по искане на Организатора на
проявата.
5. ЗАЯВКИ И СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
5.1. Лодка може да бъде заявена, като извърши регистрация по интернет, съответно на посочения e–mail.
Могат да се използват бланки от сайта на федерацията – Организация/документи/организация на
регати/формуляр провеждане на регати/entry forms (dinghies).
5.2. Право на участие имат състезатели, отговарящи на т. 5 от Наредбата на БФВ за провеждане на
националните първенства и регатите по ветроходство.
5.3. Заявките трябва да бъдат подадени не по-късно от 10:00 часа на 22.06.2022г. по електронен път или в
Регатния офис в обявените в поканата дни.
6. ОБМЕР
6.1. Всички лодки могат да бъдат обмерени за съответствие с класните им правила.
6.2. Всички лодки от клас Оптимист трябва да притежават валидно мерително свидетелство.
6.3. При липсата на мерително свидетелство, състезателите и/или техните треньори трябва да попълнят
декларация за съответствие с класните правила.

7. КЛАСОВЕ
Клас: Оптимист
Клас: ILCA 6
Клас: ILCA 4
Клас: 420
Клас: 470
Клас: Фин

8. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН И СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ
8.1. Състезателният полигон ще бъде в Бургаския залив пред Мостика на гр. Бургас.
ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ „Регата Черноморец Бургас 2022”

8.2. Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да бъде оставян всеки от
тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на проявата.

9. ПРОГРАМА
Програмата на проявата ще бъде както следва:

Четвъртък 23.06.2022 г.
12:00 – 18:00 Пристигане, обмер и заявяване

Петък 24.06.2022 г.
8:00 – 10:00 Краен срок за обмер и приемане на заявките
10:30 Техническа конференция
11:30 Откриване на регатата
13:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

Събота 25.06.2022 г.
11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки
16:30 In-port race – Специална демонстративна гонка за клас Оптимист

Неделя 26.06.2022 г.
11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

16.30 Закриване *Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на резултатите –
награждаване на победителите и закриване на Регатата.

Предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15:30 часа в последния състезателен ден.
10. КЛАСИРАНЕ
Ще се прилага Минималната система на класиране, съгласно Състезателните правила по ветроходство 2021 –
2024 (RSS).

11. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ
Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa на регатата от 12:00 часа на
23.06.2022г.
12. АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ
Ще се прилага правило RRS 44.1 и RRS 44.2 – Наказание „Две завъртания“. Лодка, която е изпълнила наказание по
RRS 31.2, RRS 44.1 или се е оттеглила трябва да попълни съответен формуляр в офиса на регатата преди края на
протестното време.
13. НАГРАДИ
Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето място в отделните класове и
възрастови групи на проявата.
14. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ
Информация за социалните прояви ще бъде качвана на фейсбук страницата и сайта на клуба –
http://www.chernomorets-bs.org/.
15. ЗАСТРАХОВКА
Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието.
16. ОТГОВОРНОСТ
ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ „Регата Черноморец Бургас 2022”

16.1. Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.
16.2. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията
на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на
състезател, настъпили на брега или в морето по време на участие или вследствие на участие в проявата.
16.3. Всички участници в проявата са задължени да спазват актуалните Заповеди на Министъра на младежта
и спорт (и съгласувани с Министъра на здравеопазването) във връзка с COVID 19, които ще бъдат в сила
по време на проявата.
17. НАСТАНЯВАНЕ
http://www.hotelavenue.info/ хотел Авеню – Бургас – 056/521 015; 056/521 418; 0886 643333
18. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ
С подаване на заявката за участие в регата “Черноморец Бургас 2022”, всички състезатели автоматично
предоставят безвъзмездно на Организатора на проявата за вечни времена правата да заснема, използва и показва
по всяко време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на цифрови
носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на съответните състезатели.
19. ИНФОРМАЦИЯ
По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис.
20. РЕЗУЛТАТИ
Резултатите ще бъдат огласявани възможно най-бързо след гонките за деня на http://www.chernomorets-bs.org/.

ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”
Web: www.chernomorets-bs.org
E-mail: chernomorec_yachtmen@abv.bg
Tel. : ++359 887 610 762 Зорница Ганева – секретар.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *