КАЙТ РЕГАТА „BURGAS KITE WEEK” 2021

КАЙТ РЕГАТА „BURGAS KITE WEEK” 2021
град Бургас, Кайт зона „Черноморец Бургас” на Северен плаж
Дата: 28.05 – 30.05.2021г.
ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ
ПРОЯВА
1.1. Кайт регата „Burgas Kite Week” 2021 ще се проведе в акваторията на Бургаския залив – пред Северен плаж, от 28.05 – 30.05.2021г.
2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Проявата се организира от Яхтклуб „Черноморец Бургас”.
3. ПРАВИЛА
3.1. Кайт регата „Burgas Kite Week” 2021 ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство World Sailing (RSS) 2021-2024, правилата на съответните класовете, Наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на промените направени в Състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на проявата.
3.2. Специално правило: Борд не може да изхвърля отпадъци във водата. Отпадъците могат да се дават на помощните лодки и на съдийските лодки.
4. ЗАЯВКИ И СРОКОВЕ
4.1. Борд може да бъде заявен, като извърши регистрация по интернет, съответно на посочения e–mail или пред организатора на проявата в регатния офис, разположен в Кайт зона ЯК «Черноморец Бургас».
4.2. Право на участие имат състезатели, отговарящи на т. 5 от Наредбата на БФВ за провеждане на националните първенства и регатите по ветроходство. При своето заявяване състезателите трябва да представят копие от актуална картотека, копие на платежен документ за картотеката към БФВ и документ за преминат медицински преглед.
4.3. Формулярите за заявки ще бъдат на разположение в офиса на регатата от 10:00ч. на 28.05.2021г. и от 09:00 ч. на 29.05.2021г. Заявките трябва да бъдат подадени не по- късно от 11:30 часа на 29.05.2021г.
5. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН, СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ И ДИСЦИПЛИНИ
5.1. Състезателният полигон ще бъде в акваторията на Бургаския залив, пред Северен плаж.
5.2. Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на проявата. 5.3 Състезанието ще се проведе в дисциплините Foil Race, Foil Free Ride, Course Race, Hang Time
2
6. ПРОГРАМА
Програмата на проявата ще бъде както следва:
Петък 28.05.2021 г.
10:00 – 14:00 – Пристигане и заявяване (Hang time и другите дисциплини)
14:00 – Официално откриване на регатата и Кайт Зона ЯК„Черноморец Бургас”
14:30 – Техническа конференция за дисциплината Hang time
15:00 – Hang time състезание
Събота 29.05.2021г.
09:00 – 11:30 – Краен срок за приемане на заявките (Foil race, foil free ride, course race)
12:00 – Техническа конференция
13:00 – (старт на първа гонка за деня) – Гонки
Неделя 30.05.2021 г.
12.00 – (старт на първа гонка за деня) – Гонки
Предупредителен сигнал няма да бъде даван след 16:00 часа в последния състезателен ден.
*Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на резултатите – НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ и закриване на Регатата.
7. КЛАСИРАНЕ
7.1. Ще се прилага Минималната система на класиране, съгласно Състезателните правила по ветроходство 2021 – 2024 (RSS).
8. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ
8.1. Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa на регатата от 10:00 часа на 28.05.2021г.
9. НАГРАДИ
9.1. Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето място в отделните класове и възрастови групи на проявата.
10. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ
10.1. Информация за социалните прояви ще се постави на официалното табло за съобщения.
11. ЗАСТРАХОВКА
11.1. Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието.
3
12. ОТГОВОРНОСТ
12.1. Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.
12.2. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или в морето по време на участие или вследствие на участие в проявата.
13. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ
С подаване на заявката за участие в Кайт регата „Burgas Kite Week” 2021 всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора на проявата за вечни времена правата да заснема, използва и показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на съответните състезатели.
14. ИНФОРМАЦИЯ
По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис, разположен в Кайт зона ЯК «Черноморец Бургас», в сайта на Яхтклуб «Черноморец Бургас» и в сайта на БВФ.
15.РЕЗУЛТАТИ
Резултатите ще бъдат огласявани възможно най-бързо след гонките за деня.
ЯХТКЛУБ «ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС»
E-mail: chernomorec_yachtmen@abv.bg
Живко Факирчев – 0887 17 55 55
Зорница Ганева – 0887 61 07 62

NOR_kite_week_2122

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *