ПРОЕКТ „ВЕТРОХОДНО ЗДРАВЕ” на Яхтклуб „Черноморец Бургас”

ПРОЕКТ „ВЕТРОХОДНО ЗДРАВЕ” на Яхтклуб „Черноморец Бургас”

Проект № 09-00-1925/16.03.2020 г. с Договор № 25-00-55 / 26.06.2020 г.

Проектът е финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година, Направление 2 – Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“

            Идеята на проекта на Яхтклуб „Черноморец Бургас” е мотивирана от концепцията за здравословен начин на живот или Промоция на здравето – „здраве за здравите”. Тя предлага по – цялостен и позитивен ракурс за подобряване на здравето и развиване на умения и компетентност за ефективно здравно поведение.

            Проектът „Ветроходно здраве” развива перспективата за подобряване на личното здравно поведение и оползотворяване на възможности на спорта за превенция на рисково поведение на младите хора и здравословен начин на живот. Той цели да активизира и развива младите хора от три морски града, чрез включването им в ангажирани занимания с ветроходство, доброволчески активности и повишаване на личната ефективност.

            Ветроходството предоставя възможност за активно практикуване на здравословен начин на живот и осмислено оползотворяване на свободното време на младите хора. Спортът е благоприятна среда за развиване на   личността, социалната ангажираност, доброволчеството, толерантност, уважение, съпричастност. Ветроходството е спорт, който няма ограничения във възрастта за практикуване. Затова Яхтклуб „Черноморец Бургас” има уникалната за морския ни град възможност да презентира ветроходния спорт и неговите обширни възможности в подкрепа на здравето и личността.

Насочен е към младите хора (вкл. в неравностойно положение) от Бургас, Приморско и Царево на възраст 15-29 години. Проектът „Ветроходно здраве”  ще се реализира от юни до октомври 2020 г.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *