Яхтклуб „Черноморец Бургас” стартира проект по Програма „Спорт за децата в свободното време“ на Министерството на младежта и спорта

Яхтклуб „Черноморец Бургас” започва начално обучение по ветроходство за деца и ученици между 7 и 14 години на 16 юни 2020 год. Основните цели на проекта, които ще бъдат реализирани по Програма „Спорт за децата в свободното време“ (утвърдена със Заповед № РД-09-635/05.11.2019 г.) на ММС са:

  1. Осигуряване на условия и възможности за повишаване на физическата активност през свободното време на децата.
  2. Създаване на мотивация у бургаските деца за участие в системни спортни занимания с ветроходство, чрез придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване на ветроходството.

Конкретните цели по проекта са:

  • Осигуряване на участие на деца в начално обучение по ветроходство (свободен и безплатен достъп до спортната база и тренировките)  през свободното им време.
  • Осигуряване на екип за работа с децата – треньори с професионална правоспособност и квалификация – ветроходство, спортен учител.
  • Придобиване от участващите деца на първоначални знания, умения и навици по ветроходство.
  • Възпитаване на децата в потребност от спорт и по- специално- ветроходство. Създаване на мотивация за системни занимания със спорта ветроходство. Селекция на деца с перспективи за спортно развитие.
  • Повишаване на физическата дееспособност на занимаващите се активно деца по програмата.
  • Повишаване на културата на поведение в морето на децата и създаване на позитивно отношение към здравословния начин на живот.
  • Популяризиране сред бургаските деца на ветроходството като спорт и значението му за изграждането на успешни личности.
  • Развиване на социални умения у децата и превенция на стреса чрез спорта (ветроходството).

Заниманията по ветроходство за децата ще се провеждат на територията на Яхтклуб „Черноморец Бургас” и морската акватория на Бургас. Тренировките включват теоретична и практическа част – усвояване на знания и развиване на умения и навици за ветроходството по предварително изготвената методична програма за обучението.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *