ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ „Регата Черноморец Бургас 2020”

1.ПРОЯВА
Tрадиционната регата “Черноморец Бургас” 2020 ще се проведе в класове: Оптимист; Лазер 4.7; Кадет; 420;
470 и Фин, в акваторията на Бургаския залив – гр. Бургас, в периода 25-28.06.2020 г.
2. ОРГАНИЗАТОР
Проявата се организира от Яхтклуб „Черноморец Бургас” и Община Бургас.
3. ПРАВИЛА :
3.1. Регата “Черноморец Бургас 2020” ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство
World Sailing (RSS) 2017–2020, включително ще се изисква Декларация – Съгласие от
Родител/Настойник на малолетен и непълнолетен състезател при заявяване, Правилата на
съответните класовете, Наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на
промените направени в Състезателните инструкции), от Състезателните инструкции на
проявата, както и актуалните Заповеди на Министъра на младежта и спорт (и съгласувани с
Министъра на здравеопазването във връзка с COVID 19 ).
3.2. Ще се прилага Приложение P от Състезателните правила по ветроходство World Sailing 2017 –
2020 (RSS).
4. КАТЕГОРИЯ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ
Проявата е определена като категория C в съответствие с Кодекса на World Sailing за рекламиране. Всички
лодки са длъжни да поставят рекламни материали на официалния спонсор на проявата по искане на
Организатора на проявата.
5. ЗАЯВКИ И СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
5.1. Лодка може да бъде заявена, като извърши регистрация по интернет, съответно на посочения e–
mail. Могат да се използват бланки от сайта на федерацията – Организация/документи/организация
на регати/формуляр провеждане на регати/entry forms (dinghies).
5.2. Право на участие имат състезатели, отговарящи на т. 5 от Наредбата на БФВ за провеждане на
националните първенства и регатите по ветроходство.
5.3. Заявките трябва да бъдат подадени не по-късно от 10:00 часа на 26.06.2020г.
6. ОБМЕР
6.1. Всички лодки могат да бъдат обмерени за съответствие с класните им правила.
6.2. Всички лодки от клас Оптимист трябва да притежават валидно мерително свидетелство.
6.3. При липсата на мерително свидетелство, състезателите и/или техните треньори трябва да попълнят
декларация за съответствие с класните правила.
7. КЛАСОВЕ
Клас: Оптимист
Клас: Лазер 4.7
Клас: Кадет
Клас: 420
Клас: 470
Клас: Фин
8. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН И СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ
8.1. Състезателният полигон ще бъде в Бургаския залив пред Мостика на гр. Бургас.
8.2. Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да бъде оставян всеки
от тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на проявата.
ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ „Регата Черноморец Бургас 2020”
2
9. ПРОГРАМА
Програмата на проявата ще бъде както следва:
Четвъртък 25.06.2020 г.
12:00 – 18:00 Пристигане, обмер и заявяване
Петък 26.06.2020 г.
8:00 – 10:00 Краен срок за обмер и приемане на заявките
10:30 Техническа конференция
11:30 Откриване на регатата
13:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки
Събота 27.06.2020 г.
11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки
17:00 In-port race – Специална демонстративна гонка в клас Оптимист
за наградите на Пристанище Бургас ЕАД и Билдинг ТД
Неделя 28.06.2020 г.
11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки
16.30 Закриване *Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на резултатите
– награждаване на победителите и закриване на Регатата.
Предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15:30 часа в последния състезателен ден.
10. КЛАСИРАНЕ
Ще се прилага Минималната система на класиране, съгласно Състезателните правила по ветроходство
2017 – 2020 (RSS).
11. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ
Състезателните инструкции на проявата ще бъдат ще бъдат изпратени на имейлите, от които са
подадени заявките.
12. АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ
Ще се прилага правило RRS 44.1 и RRS 44.2 – Наказание „Две завъртания“. Лодка, която е изпълнила
наказание по RRS 31.2, RRS 44.1 или се е оттеглила трябва да попълни съответен формуляр в офиса на
регатата преди края на протестното време.
13. НАГРАДИ
Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето място в отделните класове и
възрастови групи на проявата.
14. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ
Информация за социалните прояви ще бъде качвана на фейсбук страницата и сайта на клуба –
http://www.chernomorets-bs.org/.
15. ЗАСТРАХОВКА
Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието.
16. ОТГОВОРНОСТ
16.1. Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.
16.2. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с
организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети,
ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ „Регата Черноморец Бургас 2020”
3
нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или в морето по време на участие или
вследствие на участие в проявата.
16.3. Всички участници в проявата са задължени да спазват актуалните Заповеди на Министъра на
младежта и спорт (и съгласувани с Министъра на здравеопазването) във връзка с COVID 19,
които ще бъдат в сила по време на проявата.
17. НАСТАНЯВАНЕ
http://www.hotelavenue.info/ хотел Авеню – Бургас – 056/521 015; 056/521 418; 0886 643333
18. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ
С подаване на заявката за участие в регата “Черноморец Бургас 2020”, всички състезатели автоматично
предоставят безвъзмездно на Организатора на проявата за вечни времена правата да заснема, използва и
показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и
на цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на съответните състезатели.
19. ИНФОРМАЦИЯ
По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис.
20. РЕЗУЛТАТИ
Резултатите ще бъдат огласявани възможно най-бързо след гонките за деня на http://www.chernomoretsbs.org/.
ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”
Web: www.chernomorets-bs.org
E-mail: chernomorec_yachtmen@abv.bg
Tel. : ++359 887 610 762 Зорница Ганева – секретар.

NOR_regatta_Chernomorec_2020-last

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *