Обучение

Подготовката на състезателите е в съответствие с тенденциите за развитие на съвременното световно ветроходство.
Създадени са нужните организационно- управленски и материално- технически условия за осъществяване на успешна тренировъчна и състезателна дейност чрез:
* Треньор с професионална правоспособност и квалификация;
* Разработена система за селекция и подбор на талантливи деца, като се отчитат физическите, интелектуални и емоционални умения, способности и интереси за занимания с ветроходство;
* Създаване мотивация на децата за участие в спортни занимания с ветроходство;
* Формиране и развитие на социални и емоционални умения в децата;
* Повишаване капацитета и културата на поведение в общността за промоция на здраве и позитивно отношение към здравословния начин на живот;
*Поставен е акцент върху развитие на личността чрез спорта.

ДЕЦАТА ПРИДОБИВАТ ЗНАНИЯ ЗА:
* Морето.
* Вятъра.
* Ветроходството.

ДЕЦАТА РАЗВИВАТ УМЕНИЯ ЗА:
* Ветроходството.

ДЕЦАТА ФОРМИРАТ ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:
* Упоритост, постоянство.
* Толерантност.
* Воля.

ДЕЦАТА:
* Опознават себе си.
* Развиват чувство за принадлежност.
* Намират нови приятели.

ДЕЦАТА СЕ ЗАРЕЖДАТ С МНОГО ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ!

ОТБОРЪТ НА КЛУБА участва в национални и международни регати и състезания в следните класове:
* Детско- юношеско и олимпийско ветроходство:
* Оптимист, Кадет, Лазер, 420, 470, Фин;
* Килово ветроходство;
* Кайт сърф.

Организационен секретар:
Зорница Ганева

Телефон: 0887 610 762

Facebook

Запитване :